~jea

65 tekstów – auto­rem jest ~jea.

żal ser­ce me ścis­ka .. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 września 2010, 21:13

muszę upaść byś pomógł mi wstać. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 lipca 2010, 09:23

na szczy­cie jest zbyt sa­mot­nie a na dnie zbyt tłoczno. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 11 lipca 2010, 21:32

mi­mo wszys­tkich zapłaka­nych no­cy, i długich dni bez Ciebie, na­dal jes­teś w mym sercu. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 9 lipca 2010, 10:38

- wiesz coś o jej no­wym chłopaku?
- tak, że jest wy­sokim bru­netem i że zaczęła z nim pi­sać jak ją olałeś.
- ale ja ją cały czas olewałam.
- no to ona cały czas z nim pisała.


roz­mo­wa ko­leżan­ki z moim byłym. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 lipca 2010, 15:42

bez cier­pienia nie ma współczucia. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 6 lipca 2010, 11:53

dla mnie się już ten związek skończył więc sta­ram się trzy­mać od te­go z dala. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 lipca 2010, 10:11

Gorąca ka­wa po­budza mój or­ga­nizm, a ty go czu­le us­po­kajasz swą obecnością. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 4 lipca 2010, 10:54

Już rok gdy spy­tałeś czy będę z Tobą, już rok gdy ciągle jest mi smut­no, już rok gdy wciąż o To­bie myślę, już rok gdy spoglądam w gwiaz­dy nocą i mam nadzieje [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 35 fiszek • 3 lipca 2010, 10:29

Pat­rz nasze szczęście dos­tało nóg i ucieka .. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 2 lipca 2010, 18:28

~jea

~jea

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność